Menu
Pracovník dohledového centra
HlavníLektořiPlatba Úřadem práce

Pracovník dohledového centra

Typ kurzu:týdenní(8:00 – 16:00 h)
Termín konání:Termín není k dispozici
Akreditace
Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. MSM-28229/2018-1/378 Platnost do 1.11.2021[PDF]
Lektoři:Bc. Petr Žák, DiS.
Bc. Pavel Štyndl, DiS.
Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.
Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA
Mgr. Josef Zběhlík, DiS.
Milan Říha jr.
MUDr. Magdalena Mohylová
Ing. Jiří Krejčí
Ing. Jiří Kouba
Literatura:vlastní
Kurzovné:4.900,- Kč (osobozeno od DPH)
(přednáška, skripta, obědy, nealkoholické nápoje, prezentace PowerPoint, Zkouška profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra)
Vstupní předpoklady
Věk 18 let, základní vzdělání


Anotace kurzu:

Absolvent akreditovaného rekvalifikačního kurzu získá znalosti a dovednosti, které mu umožní obsáhnout všechny požadované kompetence základní kvalifikační úrovně pro oblast ostrahy majetku a osob, tj. profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra (kód 68 003 H). Na závěr kurzu se koná vlastní zkouška k získání profesní kvalifikace. Vzhledem k platné akreditaci může zájemcům a uchazečům o zaměstnání proplatit tento kurz Úřad práce České republiky jako tzv. zvolenou rekvalifikaci.

Předměty:

1)      Obsluhování technických bezpečnostních systémů s orientaci na přijímací zařízení a vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů

2)      Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

3)      Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti se zaměřením na vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů a organizování zákroků na narušených objektech

4)      Organizování činností směřujících k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob

5)      Vedení dokumentace o provozu dohledového centra, o činnosti spojené s ostrahou, s kontrolami a s poskytovanými službami

6)      Organizování činností a výjezdů zásahových jednotek se zaměřením na komunikaci a předávání informací při organizování zásahů na narušených objektech

7)      Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Platba Úřadem práce – převzít z minulých rekvalifikačních kurzů


Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde