Menu
International Computer Driving Licence
HlavníLektořiDalší doplňkové informace…CeníkPráva při zkoušcePovinnosti při zkoušceGDPR

GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Mezinárodní koncept ECDL je z principu zaměřen na poskytování vzdělávacích a certifikačních služeb fyzickým osobám. Protože jsou tyto služby svázány s konkrétní osobou, není možné je poskytovat bez zpracování vybraných osobních údajů.


Správce osobních údajů

Koncept ECDL je mezinárodní projekt, jehož pravidla stanovuje vlastník práv konceptu ECDL/ICDL – nadace ECDL Foundation, Republic of Ireland, Dublin (dále jen ECDL-F) a na jejichž dodržování dohlíží neziskové občanské sdružení – Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (dále jen ČSKI). Na základě povinností plynoucích z mezinárodní licenční smlouvy mezi ČSKI a ECDL-F a v souladu se zákonnou úpravou ochrany osobních údajů plní ČSKI roli správce osobních údajů.


Zpracovatelé osobních údajů

Mezinárodní koncept ECDL/ICDL je vzdělávací a certifikační systém, na jehož realizaci se podílí celá řada zainteresovaných stran. Od vlastníka práv konceptu ECDL, přes národní informační společnosti a jejich partnery, až po akreditované vzdělávací organizace, školy nebo instituce státní správy. Protože je žádoucí, aby byly všechny poskytnuté osobní údaje zpracovávány jednotným, bezpečným a transparentním způsobem a byly přístupné jen oprávněným subjektům, musí se na této realizaci podílet více specializovaných zpracovatelů.


Zpracovatelem osobních údajů subjektu údajů je:

 1. vybrané akreditované testovací středisko (nebo střediska), které poskytuje vzdělávací a certifikační služby konceptu ECDL;

 2. společnost CertiCon a.s., která na základě smlouvy s ČSKI provozuje centrální informační systém konceptu ECDL v ČR (WASET) a hostí kancelář ECDL-CZ;

 3. profesní občanské sdružení ČSKI, které je mimo jiné odpovědné za kontrolu kvality prostřednictvím vlastní inspekce;

 4. nadnárodní nadace ECDL Foundation, která zpracovává pouze pseudonymizované osobní údaje a procesní data.


Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Každá osoba (dále jen subjekt údajů), která má zájem využívat služby mezinárodního konceptu ECDL, musí poskytnout zpracovatelům osobních údajů minimálně následující údaje:

 1. jméno,

 2. příjmení,

 3. datum narození,

 4. pohlaví a

 5. e-mailovou adresu.

Nad rámec těchto základních (povinných) osobních údajů mohou být zpracovávány následující doplňkové (nepovinné) osobní údaje:

 1. akademické tituly,

 2. poštovní adresa,

 3. telefonní číslo nebo

 4. jiný elektronický kontakt.

Pokud nemá subjekt údajů zájem, aby na ECDL certifikátech, které může získat, byly uvedeny akademické tituly, pokud si nepřeje zasílání vystavených ECDL dokladů prostřednictvím přepravních služeb nebo pokud si nepřeje elektronicky komunikovat se zpracovatelem, pak nemusí se zpracováváním doplňkových osobních údajů souhlasit. Toto právo subjektu údajů může být dotčeno, pokud je nezbytné zpracovávat tyto doplňkové osobní údaje na základě jiných zákonných důvodů, například na základě uzavřené obchodní smlouvy nebo pracovně právního vztahu.


Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů jsou zpracovateli zpracovávány výhradně pro následující účely:

 1. registrace do informačního systému konceptu ECDL v ČR (WASET) a personifikace ECDL indexů;

 2. vystavování ECDL certifikátů a vystavování duplikátů ECDL dokladů;

 3. ověřování platnosti získané kvalifikace nebo ECDL certifikátů;

 4. kontrola kvality poskytovaných služeb a statistické zpracování procesních dat konceptu ECDL;

 5. poskytnutí přístupu subjektu údajů do informačního systému konceptu ECDL (WASET);

 6. operativní komunikace se zpracovatelem osobních údajů, který poskytuje vzdělávací a certifikační služby.

Nikdo ze zpracovatelů nesmí použít žádné osobní údaje pro jiné, než vyjmenované účely. Výjimkou může být situace, kdy kancelář ECDL-CZ (CertiCon a.s.) je v zájmu subjektu údajů nebo dodržení pravidel konceptu ECDL nucena řešit nepředvídatelnou situaci. V takovém případě mohou být kanceláří ECDL-CZ použity kontaktní informace pro účely navázání komunikace se subjektem údajů.


Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny proti ztrátě, poškození nebo zneužití standardními prostředky informačních a komunikačních technologií. Servery s informačním systémem WASET jsou součástí technické infrastruktury společnosti CertiCon a.s. a přístup k nim je možný jen na základě oprávnění udělovaných a spravovaných kanceláří ECDL-CZ.

Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům a procesním datům subjektů údajů jsou vázány mlčenlivostí. Přístup k osobním údajům je selektivní, úplný přístup k osobním údajům všech subjektů údajů v ČR mají pouze vybraní zaměstnanci kanceláře CDL-CZ.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Písemný „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ je jedním z možných zákonných důvodů pro zpracování osobních údajů. Nezávisle na tom, jaký konkrétní zákonný důvod se uplatní v případě zpracování osobních údajů konkrétní osoby, musí být subjekt údajů zpracovatelem informován o všech skutečnostech, které jsou uvedeny v následujícím vzoru [Souhlasu se zpracováním osobních údajů]

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde