Menu
International Computer Driving Licence
HlavníLektořiDalší doplňkové informace…CeníkPráva při zkoušcePovinnosti při zkoušceGDPR

Co je to ECDL


Projekt ECDL (mimo Evropu označovaný jako ICDL) vznik v západní Evropě v listopadu 2001, jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem „počítačová gramotnost“ a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, efektivně využívat. Přínos projektu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů.


Proč využít pro vzdělání ECDL


V čem je koncept ECDL výjimečný?

 • je standardizovaný … na celém světě jsou používány stejné Sylaby, stejné zkušební úlohy, stejná procesní pravidla a podmínky zkoušek; vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost

 • je objektivní … mezinárodně jednotná metodika hodnocení výsledků zkoušek, národní a mezinárodní inspekce kvality a národní profesní neziskové organizace jsou garanty kvality korektnosti závěrečných zkoušek; hodnocení výsledků zkoušek je anonymní

 • je nezávislý … zkoušky jsou nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů

 • je měřitelný … všechny programy mají své ECDL Sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány a které strukturovaně, přesně a konkrétně specifikují požadovaný rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností

 • je praktický … drtivá většina zkušebních úloh je „ze života“, zkoušky probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi


Co může ECDL přinést jednotlivcům


 • ECDL Certifikáty … mezinárodně uznávané doklady digitální gramotnosti, kvalifikace či odbornosti jsou cestou, jak snadno, rychle a důvěryhodně komukoliv doložit úroveň vlastních digitálních znalostí a dovedností

 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE … malé a střední podniky vyhledávají především zaměstnance s dostatečnými přenositelnými digitálními dovednostmi

 • ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY NA TRHU PRÁCE … přenositelné digitální dovednosti zvyšují schopnost přizpůsobit se operativně novým požadavkům zaměstnavatele nebo změnám profese

 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ … digitálně gramotní a kvalifikované studenti lépe zvládají nápor vysokoškolského studia

 • ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ … vlastních znalostí a dovedností práce s digitálními technologiemi

 • OSOBNÍ MOTIVACI … pro další vzdělávání nejen v oblasti digitálních technologií

 • OSOBNÍ USPOKOJENÍ … z efektivnějšího a smysluplného využívání digitálních technologií

 • ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY … a následně lepší pracovní výsledky, a to nejen při práci s digitálními technologiemi

 • ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE … nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde