Menu
International Computer Driving Licence
HlavníLektořiDalší doplňkové informace…CeníkPráva při zkoušcePovinnosti při zkoušceGDPR
kpt. Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.

   Narozen 31. srpna 1969 v Praze. Vystudoval Střední ekonomickou školu v Praze, obor Všeobecná ekonomika, Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši, spojovací fakultu, obor Velitelsko-štábní (titul Ing.), Důstojnickou školu SNB, PS a VMV v Holešově, Vyšší odbornou školu TRIVIS, obor Krizové řízení (titul DiS.) a Českou zemědělskou univerzitu v Praze, Provozně-ekonomickou fakultu, obor Ekonomika a management (titul Ph.D.). Pedagogické vzdělání získal na Technické univerzitě v Liberci, fakultě pedagogické (pedagogické minimum).

   V letech 1999 – 2013 učil na Vyšší odborné škole TRIVIS. Dva roky působil na České zemědělské univerzitě v Praze, Provozně-ekonomické fakultě v oddělení vědy a výzkumu. Od roku 2013 do roku 2016 zastával funkci předsedy představenstva společnosti Český faktoring a.s. Od akademického roku 2016/17 je členem katedry podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze. Je akreditovaným mentorem Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

   Ve společnosti Námořní akademie České republiky s.r.o. působí od jejího vzniku v roce 2005 jako lektor a garant většiny rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT. Je zástupcem autorizované osoby pro zkoušky k získání několika profesních kvalifikací. Od roku 2014 je též jednatelem společnosti.

   Je autorem 55 učebnic, z nichž dvěma byl udělen statut vědecké monografie a kniha GMDSS – Long Range Certifikacet byla Úřadem vlády ČR zařazena jako odborná publikace do seznamu RIV.


E-mail: nacr@volny.cz

Telefon: 724 104 536

Tomáš Kopsa

Narozen 27.5.1974 v Hradci Králové. Vystudoval gymnázium v Praze s technickým zaměřením. Od svého dětství se setkával s elektrotechnikou. Během studií spoluvlastnil firmu na kompletaci a servis počítačů. Hovoří anglicky a německy. V současné době působí jako administrátor, správce sítě a nezávislý poradce v oblasti IT. Od roku 2009 je certifikovaným testerem [akreditace], [certifikát] konceptu ECDL v ČR (ID CZT0578). Od roku 2010 je certifikovaným testerem ECDL Advanced [akreditace], [certifikát].

E-mail: kopsa@adartgs.cz

Telefon: 608 833 150

Milan Říha

Narozen 16. listopadu 1997 v Praze. Vystudoval Soukromou střední školu výpočetní techniky v Praze, obor Správa počítačových sítí. Během studia střední školy získal výuční listy v oborech: Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kuchař-číšník a prodavač. V současné době studuje obor Informatika na České zemědělské univerzitě v Praze, fakultě Provozně ekonomické.

Od roku 2015 je jediným společníkem Námořní akademie České republiky s.r.o. v níž zároveň vykonává funkci prokuristy. Je nejmladším držitelem certifikátů ECDL Core a ECDL Expert v České republice a od roku 2012 je nejmladším certifikovaným testerem konceptu ECDL v ČR (ID CZT0681). Je držitelem zbrojního průkazu skupin A,B,C,D,E a loveckého lístku. Absolvoval řadu specializačních kurzů a profesních kvalifikací a to zejména v oblasti IT a střelectví. Je členem Společnosti pro studium nábojů České republiky. Je držitelem průkazu Velitel námořní jachty „B“.

Je spoluautorem 13. vydání učebnice Vůdce rekreačního plavidla a Palubního radiooperátora.

E-mail: info@zbrojak.eu

David Sechser

Narozen 8.10.1972 v Praze. Vystudoval gymnázium v Praze se zaměřením na informační technologie. Od svého dětství se setkával s elektrotechnikou. Hovoří anglicky . V současné době působí jako administrátor, správce sítě a nezávislý odborný poradce v oblasti IT. Od roku 2010 je certifikovaným testerem [akreditace], [certifikát] konceptu ECDL v ČR (ID CZT0597).

E-mail: david_sechser@lam.cz

Telefon: 606 314 466

Mgr. Michal Vach

Narozen 15.1.1978 v Prachaticích. Vystudoval Střední odborné učiliště zemědělské v Městci Králové. V současné době působí jako vyučující informačních technologií na SOU společného stravování v Poděbradech. Od roku 2010 je certifikovaným testerem [akreditace, akreditace ECDL Advanced, certifikát] konceptu ECDL v ČR (ID CZT0599).

E-mail: michal.vach@seznam.cz

Telefon: 604 273 396

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde