Menu
Instruktor praktické výuky u zaměstnavatele
HlavníKomisařiKvalifikační standardPrůběh zkouškyVystavení opisu a stejnopisuSekce pro přihlášené ke zkoušce

Instruktor praktické výuky u zaměstnavatele

Kód profesní kvalifikace: 75-016-N
Název profesní kvalifikace: Instruktor praktické výuky u zaměstnavatele
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Autorizace č.j.: MSMT-34001/2019 platnost do 17.10.2024 [PDF]
Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zkušební komise: 1 zástupce autorizované osoby
Autorizovaný zástupce: Ing. Milan Říha Ph.D. [PDF]
Doklady ke zkoušce: Platný občanský průkaz nebo cestovní pas
Vyplněná přihláška ke zkoušce [PDF]
Souhlas se zpracováním osobních údajů [PDF]
Výuční list nebo vysvědčení o složení maturitní zkoušky, 
Potvrzení o 3leté praxi v oblasti, ve které bude působit jako Instruktor praktického vyučování(např. oblast gastronomie, strojírenství, obchodu)
Minimální věk: 18 let
Cena zkoušky:  5.000,- Kč bez DPH 21 %
Upozornění: Získání této profesní kvalifikace neopravňuje k výkonu profese učitele!
Další informace: www.narodnikvalifikace.cz
Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde