Menu
Radiooperátor pro námořní službu
HlavníLektořiDruhy průkazůPrůběh zkoušky odborné způsobilostiOpravná zkouškaDuplikát průkazuProdloužení průkazuSEKCE PRO ÚČASTNÍKY KURZU [VSTUP]

Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu  

Typ kurzu:jednodenní (9:00 – 16:00 h)
Termín konání:Termín není k dispozici
Lektor:kpt. Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.
Literatura:vlastní
Kurzovné: 2.000,- Kč včetně DPH 21 %
(přednáška, skripta, oběd, nealkoholické nápoje, prezentace PowerPoint)

UPOZORNĚNÍ

Stávající omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby přestane být po 1.9.2019 vydáván a žadatelé budou mít možnost udělat si průkaz Radiotelefonisty příbřežní plavby (OFP) nebo průkaz Radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby (ten bude platit pouze v ČR a na řekách států Úmluvy RAINWAT). V případě průkazu OFP bude muset žadatel kromě písemného testu také složit ústní zkoušku ze základů námořní frazeologie v anglickém jazyce.

Tento kurz je tedy posledním kurzem, kdy stihnete ještě udělat zkoušku podle stávající legislativy a bude Vám vydán průkaz OFP bez nutnosti skládat ústní zkoušku z anglického jazyka !!!

Anotace kurzu:

Pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení umístěných na palubách lodí zapsaných v plavebním nebo námořním rejstříku České republiky musí být stanici obsluhující osoba podle § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů držitelem platného průkazu odborné způsobilosti k obsluze těchto zařízení, nebo v případě právnické osoby musí být zajištěno, aby obsluhu těchto zařízení prováděla pouze osoba, která průkaz má.

Tento kurz připravuje účastníky ke zkoušce odborné způsobilosti k získání:

  • všeobecný průkaz radiotelefonisty (námořní) pohyblivé radiotelefonní služby

  • omezený průkaz radiotelefonisty (námořní) pohyblivé radiotelefonní služby

Kurz má přípravný charakter, kdy vlastní zkoušku provádí Český telekomunikační úřad.


Zkouška odborné způsobilosti:

Žadatel o zkoušku odborné způsobilosti vyplní předepsaný tiskopis [PDF], k této přiloží jednu aktuální fotografii formátu 35 x 45 mm (technické provedení fotografie musí odpovídat parametrům fotografie požadovaným pro vydání občanského průkazu) a dále potvrzení o uhrazení správního poplatku ve výši 600,- Kč.

Ke zkoušce ČTÚ písemně zve nejpozději do tří měsíců od podání přihlášky. V případě zapsání žadatele do zkušebního termínu, pošle ČTÚ 14 dnů přede dnem konání zkoušky e-mail žadateli pozvánku ke zkoušce. Zkouška se koná zpravidla v sídle ČTÚ v Praze (pro oblast Čechy) nebo v Ostravě (pro oblast Morava a Slezsko). V případě úspěšného vykonání zkoušky je vydán průkaz odborné způsobilosti žadateli na počkání (cca do 30 minut po skončení zkoušky). Platnost průkazu je 5 let.

Námořní akademie ČR s.r.o. zařizuje absolventům kurzu bezplatně přihlášení ke zkoušce odborné způsobilosti, kdy s těmito vyplní v rámci samotného kurzu žádost a zajistí její následné předání na ČTÚ. V takovém případě je však nutné na kurz s sebou přinést 1 ks fotografie + 600,- Kč na úhradu správního poplatku.


Úhrada správního poplatku je možná buď:

  1. poštovní poukázkou (k žádosti se přikládá fotokopie ústřižku složenky)

  2. bankovním převodem (k žádosti se přikládá potvrzení o uskutečnění platby)


Podklady pro provedení plateb:

bankovní účet: 3711-60426011/0710

variabilní symbol: 4300DDMMRR (kde DD = den , MM = měsíc , RR = rok narození)

konstantní symbol: 1148 (platba bankovním převodem); 1149 (platba poštovní poukázkou)

adresa: Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 225 02 Praha 025

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde