Menu
Radiooperátor pro námořní službu
HlavníLektořiDruhy průkazůPrůběh zkoušky odborné způsobilostiOpravná zkouškaDuplikát průkazuProdloužení průkazuSEKCE PRO ÚČASTNÍKY KURZU [VSTUP]

Druhy průkazů


VŠEOBECNÝ PRŮKAZ RADIOTELEFONISTY (NÁMOŘNÍ) POHYBLIVÉ SLUŽBY [PDF]

  • opravňuje jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze stanice v námořní pohyblivé službě, a to bez omezení vzdálenosti od břehu, v pásmu velmi krátkých vln (VKV), kdy lze používat tzv. transceivery (přímá volba kmitočtu). U zkoušky musí žadatel prokázat velmi dobrou znalost anglického jazyka ústní zkouškou.


OMEZENÝ PRŮKAZ RADIOTELEFONISTY (NÁMOŘNÍ) POHYBLIVÉ SLUŽBY [PDF]

  • opravňuje jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě v pobřežních vodních cestách, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků a to do 20 Nm od pobřežní linie, v pásmu velmi krátkých vln (VKV), kdy lze používat pouze radiostanice na nichž se nastavují kanály pomocí kanálového voliče, nikoliv tedy transceivery. Žadatel nemusí ovládat anglický jazyk, protože nekoná ústní zkoušku z anglického jazyka.


Průkazy NEJSOU potřeba pro vydání průkazů Velitel námořní jachty C, B, A. To však znamená pouze tu skutečnost, že v současné době nemusí být držitelem průkazu Omezený/Všeobecný průkaz radiotelefonisty (námořní) pohyblivé služby přímo velitel jachty, avšak to pouze za předpokladu, že NA PALUBĚ PLAVIDLA JE OSOBA, KTERÁ JE TAKOVÉHO PRŮKAZU DRŽITELEM!

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde