Menu
Radiooperátor pro námořní službu
HlavníLektořiDruhy průkazůPrůběh zkoušky odborné způsobilostiOpravná zkouškaDuplikát průkazuProdloužení průkazuSEKCE PRO ÚČASTNÍKY KURZU [VSTUP]

Duplikát průkazu


V případě ztráty nebo odcizení průkazu vydá ČTÚ jeho duplikát. Duplikát průkazu je vydán žadateli na základě žádosti [PDF] včetně přiloženého čestného prohlášení držitele průkazu o ztrátě, případně protokolu Policie ČR v případě odcizení průkazu. Za vydání duplikátu je povinen žadatel uhradit správní poplatek ve výši 100,- Kč. Podklady pro platbu jsou stejné jako pro žadatele o zkoušku odborné způsobilosti kromě variabilního symbolu, který je nutno použít ve formátu 4500DDMMRR.

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde