Menu
Radiooperátor pro námořní službu
HlavníLektořiDruhy průkazůPrůběh zkoušky odborné způsobilostiOpravná zkouškaDuplikát průkazuProdloužení průkazuSEKCE PRO ÚČASTNÍKY KURZU [VSTUP]
kpt. Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.

Narozen 31. srpna 1969 v Praze. Vystudoval Střední ekonomickou školu v Praze, obor Všeobecná ekonomika, Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši, spojovací fakultu, obor Velitelsko-štábní (titul Ing.), Důstojnickou školu SNB, PS v VMV v Holešově, Vyšší odbornou školu TRIVIS, obor Krizové řízení (titul DiS.) a Českou zemědělskou univerzitu v Praze, provozně-ekonomickou fakultu, obor Ekonomika a management (titul Ph.D.). Pedagogické vzdělání získal na Technické univerzitě v Liberci, fakultě pedagogické (pedagogické minimum).

V letech 1999-2013 učil na Vyšší odborné škole TRIVIS. Dva roky působil na České zemědělské univerzitě v Praze, provozně-ekonomické fakultě v oddělení vědy a výzkumu. Od roku 2013 do roku 2016 zastával funkci předsedy představenstva společnosti Český faktoring a.s. a dodnes zde působí jako zástupce autorizované osoby pro profesní kvalifikace autorizované MŠMT, MV ČR, MPSV a MPO. Je akreditovaným mentorem Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Od 1.1.2017 je výkonným ředitelem Neurorehabilitační kliniky AXON a od akademického roku 2016/2017 je členem katedry podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze.

Ve společnosti Námořní akademie České republiky s.r.o. působí od jejího vzniku v roce 2005 jako lektor a garant většiny rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT. Od roku 2014 též jako jednatel společnosti.

Je autorem 55 učebnic, z nichž dvěma byl udělen statut vědecké monografie a kniha GMDSS – Long Range Certificate byla Úřadem vlády ČR zařazena jako odborná publikace do seznamu RIV.

E-mail: nacr@volny.cz

Telefon: 724 104 536

Ing. Vladislav Strych

Narozen 29. 12. 1961 v Brně. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou a dále Vysoké učení technické - fakultu strojní. Pracoval jako odborný asistent na VUT v Brně, Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů Praha - Běchovice. Od roku 1990 do roku 2006 podnikal v oboru vzdělávání jachtařů, informačních technologií a vrcholového managementu. Od října 2006 dosud pracuje jako vedoucí analytik firmy PragoData Consulting s.r.o. a aktivně spolupracuje s Námořní akademií České republiky s.r.o. jako manager kurzů Short Range Certificate a Long Range Certificate. Je aktivním jachtařem a potápěčem.

Adresa: Vojtova 767/1, 639 00 Brno-Štýřice

Telefon: 607 500 985

Ing. Vlasta Kopsová

Narozena 10. srpna 1978 v Českém Krumlově. Absolvovala Agronomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, obor zahradnictví. Po absolutoriu strávila rok studiem angličtiny v Londýně, v jehož průběhu složila mezinárodně uznávanou zkoušku FCE. Po návratu do Čech pracovala nejdříve jako lektor angličtiny, posléze jako Head Teacher v jazykové škole LITE. V roce 2006 úspěšně absolvovala kurz pro lektory angličtiny a získala mezinárodně uznávané lektorské osvědčení TEFL. V roce 2006 a 2007 pracovala jako učitel angličtiny na Soukromém gymnáziu Pod Vyšehradem a Na Dlouhém lánu. Od roku 2008 je držitelkou Short Range Certificate a Long Range Certificate. Je Velitelem námořní jachty pro oblast plavby "C".

E-mail: vlastakopsova@gmail.com

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde