Menu
Radiooperátor pro námořní službu
HlavníLektořiDruhy průkazůPrůběh zkoušky odborné způsobilostiOpravná zkouškaDuplikát průkazuProdloužení průkazuSEKCE PRO ÚČASTNÍKY KURZU [VSTUP]

Opravná zkouška


Žadatel, který byl hodnocen v písemné části zkoušky alespoň z jednoho předmětu klasifikačním stupněm „neprospěl“, může vykonat opravnou zkoušku, a to na základě žádosti nejdříve po 3 měsících ode dne neúspěšného vykonání zkoušky a vykonává se znovu ze všech předmětů. Za podání takové žádosti se správní poplatek NEHRADÍ.

Žadatel hodnocený stupněm „neprospěl“ musí projevit vůli k vykonání opravné zkoušky. Tuto vůli projeví podáním písemné žádosti o opravný test, nejlépe ihned po neúspěšném vykonání zkoušky. V případě, že žadatel projeví vůli neabsolvovat opravnou zkoušku, může vykonat novou zkoušku na základě podání nové přihlášky ke zkoušce a uhrazení správného poplatku.

Pokud si žadatel podá novou žádost o vykonání zkoušky a uhradí správní poplatek, NEVZTAHUJE se na něho 3 měsíční lhůta jako u zkoušky opravné.

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde