Menu
Radiooperátor pro námořní službu
HlavníLektořiDruhy průkazůPrůběh zkoušky odborné způsobilostiOpravná zkouškaDuplikát průkazuProdloužení průkazuSEKCE PRO ÚČASTNÍKY KURZU [VSTUP]

Průběh zkoušky odborné způsobilosti


Žadatel je povinen se dostavit ke zkoušce odborné způsobilosti osobně ve stanoveném termínu a být schopen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Dostaví-li se na zkoušku žadatel pozdě, nejpozději však do 15 minut od jejího zahájení, předseda podle povahy případu individuálně rozhodne, zda takový žadatel bude ke zkoušce připuštěn. Před začátkem zkoušky jsou žadatelé poučeni předsedou komise o [ZKUŠEBNÍM ŘÁDU].

V průběhu písemné části zkoušky může žadatel použít jako pomůcky pouze psací potřeby, nesmí použít prostředky výpočetní techniky, komunikační techniku (zejména mobilní telefon), a ani jiné pomůcky v jakékoliv podobě.

Žadatel je povinen pracovat samostatně; neuposlechne-li napomenutí dozoru nebo použije-li nedovolených pomůcek, může mu být písemný test odebrán s uvedením času a důvodu ukončení zkoušky, a je ze zkušební místnosti vykázán. Komise hodnotí výsledek zkoušky klasifikačním stupněm „neprospěl“.


Zkouška se začíná vyplněním písemného testu z těchto oblastí:

  1. radiokomunikační předpisy (41 otázek/40 otázek)

  2. radiokomunikační provoz (77 otázek/80 otázek)

  3. elektrotechnika radiotechnika (34 otázek/34 otázek)

Testové otázky vč. správné odpovědi jsou součástí skript vydaných Námořní akademií ČR s.r.o.


Výše je uveden počet testových otázek v souboru, ze kterého jsou následně otázky losovány, a to ve tvaru (Všeobecný průkaz / Omezený průkaz). Doba na vypracování jednoho písemného testu je nejvýše 120 minut. Počet otázek v testu bývá u obou druhů průkazu:

  1. radiokomunikační předpisy (20 otázek)

  2. radiokomunikační provoz (40 otázek)

  3. elektrotechnika a radiotechnika (20 otázek).

Doba ústní a praktické zkoušky je maximálně 30 minut [OSNOVY ÚSTNÍ ZKOUŠKY]. Žadatel o získání průkazu odborné způsobilosti podle vyhlášky složí písemnou zkoušku, jen jestliže správně odpoví alespoň na 90 % otázek testu u každého předmětu.

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde