Menu
Účetnictví a daňová evidence (s využitím VT)
HlavníLektořiPlatba Úřadem práce

Účetnictví a daňová evidence (s využitím VT)

Typ kurzu: 6 týdnů (8:00 – 16:00 h)
Termín konání: Termín není k dispozici
Akreditace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. MSMT-35751/2016-1/770 platnost do 3.2.2020 [PDF]
Lektoři:Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.
Ing. Dana Kučerová
Martina Kratochvílová
Ing. Jiří Krejčí
Milan Říha jr.
Literatura:-
Kurzovné: 39.900,- Kč (osvobozeno od DPH)
(přednášky, skripta, obědy, nealkoholické nápoje, prezentace PowerPoint)
Vstupní předpoklady:věk 18 let
Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

Profil absolventa:

Absolvent kurzu:

 1. umí vést daňovou evidenci a účetnictví právnických i fyzických osob s využitím účetního softwaru Pohoda v souladu s právními normami České republiky;

 2. dokáže charakterizovat rozdíly ve vedení účetnictví a daňové evidence u různých druhů podnikatelských subjektů a jejich dopad na způsob vedení účetnictví i způsobu zaúčtování konkrétních případů;

 3. je schopen zpracovat prvotní doklady a provést jejich zápis do příslušných účetních knih (peněžní/účetní deník, hlavní kniha, kniha přijatých a vydaných faktur, pokladna, bankovní účty apod.);

 4. má základní znalosti z daňové problematiky, zejména zákona o dani z příjmu fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty, silniční daně;

 5. umí sestavit odpisový plán dlouhodobého majetku, správně zařadit dlouhodobý majetek do odpisových skupin, zná rozdíl mezi způsobem odpisování majetku rovnoměrným i zrychleným způsobem;

 6. dokáže zpracovat vyúčtování služební cesty a správně vypočítat cestovní náhrady vč. případů povoleného využití soukromého motorového vozidla;

 7. umí správně interpretovat různé účetní tiskové sestavy jako výstup z účetnictví i daňové evidence;

 8. je schopen připravit správně podklady daňovému poradci k vyhotovení různých druhů daňových přiznání;

 9. ovládá na uživatelské úrovni počítač na úrovni ECDL Core;

 10. zná, na uživatelské úrovni, základní moduly účetního softwaru Pohoda a je schopen s ním na této úrovni běžně pracovat;

 11. je si vědom nutnosti dodržovat BOZP a PO, zná základní ustanovení upravujících tyto oblasti a je si vědom své povinnosti dodržovat vnitropodnikové směrnice, zejména v oblasti práce s elektrospotřebiči (počítače, kopírky, tiskárny, rychlovarné konvice apod.). Zná svá práva a povinnosti vyplývající z jednotlivých ustanovení Zákoníku práce.

Předměty:

 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 2. Základy vedení účetnictví

 3. Základy zdaňování podnikatelů

 4. Pohledávky a závazky

 5. Vedení pokladny a správa bankovního účtu

 6. Cestovní náhrady

 7. Skladová evidence

 8. Finanční majetek a finanční trhy

 9. Účetní závěrka

 10. Vnitropodnikové a manažerské účetnictví

 11. Základy vedení daňové evidence

 12. Účetní software POHODA

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde