Menu
Velitel námořní jachty
HlavníLektořiPodmínky pro vydání průkazu VNJ „C“Podmínky pro vydání průkazu VNJ „B“Doba platnosti průkazuTeoretická zkouškaVydání průkazůAutorizovaný lékařMísto konání zkoušky

Doba platnosti průkazu

Dle ustanovení § 25 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení jachty:

  1. doba platnosti průkazu je 5 let a lze ji na základě písemné žádosti držitele průkazu předloženého Úřadu nejméně 2 měsíce před skončením doby platnosti průkazu prodloužit [PDF],

  2. žádost o prodloužení doby platnosti průkazu podle odstavce 1 musí být doložena:

  1. dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 500 námořních mil ve funkci velitele námořní jachty v posledních 5 letech před skončením doby platnosti tohoto průkazu,

  2. platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců [PDF],

  3. dokladem o zaplacení správního poplatku 400,- Kč,

  4. 2 ks barevné fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele,

  1. Žadatel o prodloužení doby platnosti průkazu s oprávněním

  1. B, který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě podle odstavce 2 písm. a), bude vystaven průkaz s oprávněním C,

  2. A, který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě podle odstavce 2 písm. a), bude vystaven průkaz s oprávněním B.

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde