Menu
Vůdce Rekreačního Plavidla
HlavníLektořiRozsah oprávněníPlatnost průkazuZkratkyUkázková verze zkouškyChorvatsko

Vůdce rekreačního plavidla (VRP)

Typ kurzu:

dvoudenní (9:00 – 16:00 h)

Termín konání:

Termín není k dispozici-Termín není k dispozici

Lektoři:

kpt. Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.

Literatura:

vlastní

Kurzovné:

4.000,- Kč včetně DPH 21 %
(přednáška, skripta, oběd, nealkoholické nápoje, prezentace PowerPoint, správní poplatek za vydání průkazu VRP, pomoc s vyplněním přihlášky ke zkoušce a její podání na SPS)


Anotace kurzu:

Průkaz Vůdce rekreačního plavidla (VRP) je vydáván podle § 14 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky rezoluce č. 40, o mezinárodním průkazu vůdců rekreačních plavidel EHK OSN.

Držitel průkazu VRP může vést plavidlo:

 1. do délky 20ti nebo až 24ti metrů (po čtyřleté předchozí praxi),

 2. do výkonu motoru 20 kW (cca 27 HP) anebo bez omezení výkonu motoru,

 3. do celkové plochy plachet 20 m2 anebo bez omezení celkové plochy plachet,

 4. do 12ti cestujících na palubě,

 5. do vzdálenosti 1 Nm od pevniny nebo pobřežních ostrovů,

 6. do 4° Beaufortovy stupnice větru.

Podmínky získání oprávnění pro jednotlivé druhy oprávnění:M20

M

M24

S20

S

C

Věk

16

16

20

16

16

18

Teoretická zkouška

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Praktická zkouška

ne

ano

ano

ne

ano

ne


Tento kurz připravuje účastníky k teoretické části zkoušky odborné způsobilosti, kterou provádí Státní plavební správa. V rámci kurzu pomáhá lektor účastníkům kurzu s vyplněním příslušné žádosti [PDF] a po skončení kurzu zajišťují pracovníci Námořní akademie ČR s.r.o. její podání na SPS a přidělený termín zkoušky následně sdělují žadateli.


Na kurz s sebou přineste:

 1. potvrzení praktického lékaře na předepsaném formuláři [PDF] ne starší 3 měsíců

 2. 1 ks fotografie rozměru 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok

 3. Protokol o ověření praktických dovedností absolvované u jiného vzdělávacího střediska

Osnova kurzu:

SOBOTA - vnitrozemská plavba (řeky, jezera) – způsobilost M20

NEDĚLE - příbřežní plavba do 1 Nm + plachetnice – způsobilosti S20, C


Zkouška odborné způsobilosti

Žadatelé o vydání průkazu kategorií M nebo S musí Ověření praktických dovedností (praktickou zkoušku) absolvovat u pověřené osoby (Námořní akademie ČR s.r.o. má příslušné pověření [PDF]) před podáním žádosti na kterékoliv pobočce Státní plavební správy! Bez osvědčení o ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla přiloženého k žádosti není možné přijmout žadatele k teoretické části zkoušky.

Teoretická část zkoušky se provádí na počítačích Státní plavební správy na některé z jejich poboček, dle svobodného výběru žadatele (Praha, Děčín, Přerov). Teoretická část zkoušky má tři testy, přičemž pouze první test je povinný a další dva testy absolvuje žadatel dle svého výběru k získání rozšířené odborné způsobilosti:

 1. M20 – motorové lodě pro plavbu ve vnitrozemských vodních cestách do 20 kW výkonu motoru

 2. S20 – plachetnice do celkový plochy základního oplachtění 20 m2

 3. C – příbřežní plavba do 1 Nm

V případě úspěšného složení zkoušky ve všech požadovaných oblastech vydává Státní plavební správa ještě tentýž den žadateli průkaz odborné způsobilosti. V případě neúspěšného složení zkoušky M20 není žadatel připuštěn k vykonání dalších (nepovinných) částí teoretické zkoušky a musí složit opravnou zkoušku ze všech požadovaných oblastech. Pokud žadatel neprospěje v některé nepovinné oblasti (S20, C nebo obojím) může se vzdát možnosti konat opravnou zkoušku a v takovém případě mu SPS vydá průkaz odborné způsobilosti. V opačném případě je průkaz vydán až po opravné zkoušce a to bez ohledu na její výsledek.

Všechny otázky testového souboru jsou zveřejněny na webových stránkách Státní plavební správy anebo lze použít učebnici Vůdce malého plavidla vydané Námořní akademií ČR s.r.o., kde je navíc široce objasněna veškerá problematika uvedená v testových otázkách.

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde