Menu
Zbrojní průkaz
HlavníLektořiPřihláška ke zkoušceZkouška odborné způsobilostiVydání zbrojního průkazuSprávní poplatkyTiskopisyCeník

Zbrojní průkaz

Typ kurzu:dvoudenní (9:00 – 16:00 h)
Termín:Termín není k dispozici-Termín není k dispozici
Lektoři:kpt. Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.
Milan Říha jr.
Literatura:vlastní
Kurzovné:4.000,- Kč včetně DPH 21 %
(přednáška, oběd, nealkoholické nápoje, prezentace PowerPoint, 20 ks náboj 9 mm Luger, 20 ks náboj .22 LR, 2 ks náboj do brokové zbraně, terče, zálepky, pronájem střeleckého stavu a zapůjčení zbraní, ochranných prostředků zraku a sluchu)


Anotace kurzu:

Nabývat do vlastnictví, s výjimkou dědění (§ 66), a držet nebo nosit zbraň nebo střelivo může pouze ten, kdo je držitelem [zbrojního průkazu], nebo zbrojní licence a to dle ustanovení § 8 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Složit zkoušku odborné způsobilosti však může osoba starší 14 let (v době konání zkoušky), avšak této může být vydán zbrojní průkaz až po dovršení 15tého roku věku.

Tento kurz připravuje účastníky ke zkoušce odborné způsobilosti k získání těchto skupin zbrojního průkazu:

A – ke sběratelským účelům

B – ke sportovním účelům

C – k loveckým účelům

D – k výkonu zaměstnání nebo povolání

E – k ochraně života, zdraví nebo majetku


Obsah kurzu

SOBOTA – teoretická část na učebně

 1. zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

 2. vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních


NEDĚLE – dopoledne – praktická část na učebně

 1. příloha k zákonu č. 119/2002 Sb. – vymezení zbraní a střeliva

 2. nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami

 3. normy EN 1143-1 a ČSN 916012

 4. základní pojmy (názvosloví)

 5. rozborka pistole ČZ-75, ČZ-83, malorážky, brokové kozlice a brokové dvojky

 6. čištění a konzervace zbraní

 7. plnění zásobníku, nabíjení, přebíjení a vybíjení

 8. správné držení zbraní, míření, spouštění a odstraňování chyb

 9. odstraňování závad

 10. značení nábojů (krátké a dlouhé kulové zbraně, brokové zbraně)

 11. způsoby nošení zbraní, pouzdra

 12. značení českých zbraní (výrobní čísla, zkušební značky).


NEDĚLE – odpoledne (od 14:00 hodin) – cvičné školní střelby na střelnici Čestlice

 1. střelba z pistole ČZ-75 ráže 9 mm Luger – 20 ks střeliva

 2. střelba z malorážky ráže .22 LR – 20 ks střeliva

 3. střelba z brokové kozlice ráže 12x70 nebo 16x70 – 2 ks střeliva

Cvičné školní střelby probíhají na střelnici Čestlice 199, 251 70, Praha – komerční zóna Průhonice Čestlice (http://www.strelec.cz).


Zkouška odborné způsobilosti

Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti je vhodné podat na místně příslušném oddělení Policie České republiky cca 1 měsíc přede dnem konání kurzu a dohodnout si termín jejího provedení ve lhůtě ne kratší než 14 dnů po skončení vlastního kurzu. Pokud je to možné doporučujeme zvolit místo pro její konání na střelnici v Čestlicích, a to zejména z důvodu znalosti prostředí a stejných druhů zbraní používaných v kurzu a při vlastní zkoušce odborné způsobilosti.

V případě potřeby poskytuje Námořní akademie ČR s.r.o. kondiční hodiny manipulace se zbraněmi anebo doplňkové cvičné střelby dle platného ceníku.

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde