Menu
Zbrojní průkaz
HlavníLektořiPřihláška ke zkoušceZkouška odborné způsobilostiVydání zbrojního průkazuSprávní poplatkyTiskopisyCeník
kpt. Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.

Narozen 31. srpna 1969 v Praze. Vystudoval Střední ekonomickou školu v Praze, obor Všeobecná ekonomika, Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši, spojovací fakultu, obor Velitelsko-štábní (titul Ing.), Důstojnickou školu SNB, PS v VMV v Holešově, Vyšší odbornou školu TRIVIS, obor Krizové řízení (titul DiS.) a Českou zemědělskou univerzitu v Praze, provozně-ekonomickou fakultu, obor Ekonomika a management (titul Ph.D.). Pedagogické vzdělání získal na Technické univerzitě v Liberci, fakultě pedagogické (pedagogické minimum).

V letech 1999-2013 učil na Vyšší odborné škole TRIVIS. Dva roky působil na České zemědělské univerzitě v Praze, provozně-ekonomické fakultě v oddělení vědy a výzkumu. Od roku 2013 do roku 2016 zastával funkci předsedy představenstva společnosti Český faktoring a.s. a dodnes zde působí jako zástupce autorizované osoby pro profesní kvalifikace autorizované MŠMT, MV ČR, MPSV a MPO. Je akreditovaným mentorem Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Od 1.1.2017 je výkonným ředitelem Neurorehabilitační kliniky AXON a od akademického roku 2016/2017 je členem katedry podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze.

Ve společnosti Námořní akademie České republiky s.r.o. působí od jejího vzniku v roce 2005 jako lektor a garant většiny rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT. Od roku 2014 též jako jednatel společnosti.

Je autorem 55 učebnic, z nichž dvěma byl udělen statut vědecké monografie a kniha GMDSS – Long Range Certificate byla Úřadem vlády ČR zařazena jako odborná publikace do seznamu RIV.

E-mail: nacr@volny.cz

Telefon: 724 104 536

Milan Říha

Narozen 16. listopadu 1997 v Praze. Vystudoval Soukromou střední školu výpočetní techniky v Praze, obor Správa počítačových sítí. Během studia střední školy získal výuční listy v oborech: Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kuchař-číšník a prodavač. V současné době studuje obor Informatika na České zemědělské univerzitě v Praze, fakultě Provozně ekonomické.

Od roku 2015 je jediným společníkem Námořní akademie České republiky s.r.o. v níž zároveň vykonává funkci prokuristy. Je nejmladším držitelem certifikátů ECDL Core a ECDL Expert v České republice a od roku 2012 je nejmladším certifikovaným testerem konceptu ECDL v ČR (ID CZT0681). Je držitelem zbrojního průkazu skupin A,B,C,D,E a loveckého lístku. Absolvoval řadu specializačních kurzů a profesních kvalifikací a to zejména v oblasti IT a střelectví. Je členem Společnosti pro studium nábojů České republiky. Je držitelem průkazu Velitel námořní jachty „B“.

Je spoluautorem 13. vydání učebnice Vůdce rekreačního plavidla a Palubního radiooperátora.

E-mail: info@zbrojak.eu

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde