Menu
Zbrojní průkaz
HlavníLektořiPřihláška ke zkoušceZkouška odborné způsobilostiVydání zbrojního průkazuSprávní poplatkyTiskopisyCeník

Vydání zbrojního průkazu

Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:

 1. má místo pobytu na území České republiky

 2. dosáhla předepsaného věku

 3. je způsobilá k právním úkonům

 4. je zdravotně způsobilá

 5. je odborně způsobilá

 6. je bezúhonná

 7. je spolehlivá.

K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen policejnímu orgánu předložit:

 1. žádost o vydání zbrojního průkazu [PDF]

 2. potvrzení praktického lékaře, pokud pozbyl platnost posudek praktického lékaře předložený při přihlášce ke zkoušce (starší 3 měsíců) [PDF]

 3. 1 ks fotografie žadatele, která splňuje požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem

 4. osvědčení o odborné způsobilosti, ne starší 1 roku

 5. kolkové známky v hodnotě 700,- Kč za každou požadovanou skupinu zbrojního průkazu

 6. souhlas zákonných zástupců (rodičů) u osob mladších 18 let

 7. souhlas zapsaného spolku zabývající se sportovní střelbou u žadatelů o skupinu B mladších 18 let

 8. souhlas SŠ nebo SOŠ, které mají v osnovách výuku myslivosti u žadatelů o skupinu C mladších 18 let

 9. souhlas SŠ nebo SOŠ, které mají v osnovách výuku puškařského oboru u žadatelů o skupinu D mladších 21 let

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde