Menu
Zbrojní průkaz
HlavníLektořiPřihláška ke zkoušceZkouška odborné způsobilostiVydání zbrojního průkazuSprávní poplatkyTiskopisyCeník

Zkouška odborné způsobilosti

Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E prokazuje odbornou způsobilost zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem. Ten po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti s platností 1 rok.

Zkouška se skládá z teoretické a praktické části:

  1. Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje znalost

  1. zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

  2. zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně

  3. nauky o zbraních a střelivu

  4. zdravotnického minima

  1. Praktická část zkoušky se skládá ze

  1. zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a

  2. střelby na pevný cíl


Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky, oznámí příslušný útvar policie opět 10 dnů předem náhradní termín pro její vykonání. Pokud se žadatel ani po oznámení nového termínu zkoušky opakovaně bez náležité omluvy na zkoušku nedostaví, příslušný útvar policie jeho přihlášku odloží, o odložení provede pouze záznam do spisu.

Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky. Požádá-li o určení jiného zkušebního komisaře, příslušný útvar policie jeho žádosti vyhoví.

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde